';

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dobrovolně dáváte souhlas společnosti SEČTENO s.r.o. IČ 015 24 241, se sídlem Letenské Sady 1500/80,
170 00 Praha 7-Holešovice, aby zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, telefon a e-mailová adresa, a
to za účelem:

  • zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb)
  • nabízení produktů této společnosti
  • automatizovaného zpracování a profilování osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám
  • výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami

Přičemž takovýto souhlas udělujete na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat e-mailem na adrese info@secteno.cz.

Pokud budete požadovat informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás
kdykoliv obrátit na výše uvedené adrese nebo na e-mail info@secteno.cz. Dále se na nás můžete
obrátit i v případě uplatnění práva na výmaz nebo opravu nepřesných nebo úplných osobních údajů,
či v případě práva na omezení zpracování a na přenositelnost údajů nebo při uplatnění námitky proti
zpracování osobních údajů.

Také bychom Vás chtěli informovat, že můžete kontaktovat i Úřad pro ochranu osobních údajů,
pokud se rozhodnete podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů.